Loading...

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV

Loc. Braşov, B-dul Gării Nr.26, Sc.A, Ap.2, Jud. Braşov
Tel./fax: 0268 318723
e-mail: cejcapbv@yahoo.com

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Braşov, înfiinţată în data de 10 mai 2001, în baza Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti.

 Executorii judecătorești ce funcționează în Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Braşov, începând cu anul 2011, au competență să efectueze acte de executare pe raza teritorială a Curții de Apel Brașov, ce cuprinde două Tribunale – Braşov şi Covasna – în circumscripţia cărora funcţionează şapte Judecătorii: Braşov, Făgăraş, Rupea, Zărneşti, Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc.

Este constituită din:

            33 executori judecătorești din care 6 executori judecătorești sunt suspendați din funcție astfel: 3 executori judecătorești pentru incompatibilitate, în baza art. art.23 lit.b, art.40 lit.a si art.48 din Legea nr.188/2000, completată şi modificată și 3 executori judecătorești la cerere pentru motive întemeiate, conf. art. art.24 lit.e, art.25 alin.3 si art.51 din Legea nr.188/2000;

            27 executori judecătorești activi, care funcționează în 21 birouri individuale de executori judecătoreşti şi trei societăți civile profesionale de executori judecătoreşti, fiecare societate are ca asociaţi doi executori judecătoreşti, cu mențiunea că un executor judecătoresc este numit în circumscripţia C.E.J Ploieşti și s-a asociat cu un executor judecătoresc din circumscripția C.E.J. Brașov.

Legislaţie:

  • Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti modificată şi completată
  • Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, modificat și completat
  • Statut al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti modificat și completat.