Anunț

În conformitate cu dispozițiile art. 79 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești publică lista cuprinzând posturile vacante pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, nr. 1307 /2017, posturi ce au fost aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1990/C/25.07.2017 privind actualizarea numărului posturilor de executor judecătoresc pentru anul 2017:

Nr.crt. Camera Executorilor Judecătorești Circumscripția judecătoriei în care se află postul vacant Nr. posturi
1 București București 3
Alexandria 1
2 Cluj  

Bistrita

1
Baia Mare 1
Cluj Napoca 2
Dragomiresti 1
Zalau 2
Jibou 1
3 Constanta  

Mangalia

1
4 Craiova  

Craiova

1
Targu Jiu 2
5 Iasi  

Vaslui

1
6 Ploiesti  

Ploiesti

1
Targoviste 1
7 Suceava  

Dorohoi

1
8 Timisoara  

Arad

1
Resita 1
TOTAL U.N.E.J. = 22 posturi

Potrivit prevederilor art. 79 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ”cererea de schimbare a sediului biroului executorului judecătoresc se face în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei cuprinzând posturile vacante (…)”.

2017-09-22T06:59:47+00:00
Avada WordPress Theme