Competențe 2017-09-24T09:18:49+00:00
Activitatea birourilor executorilor judecătorești :

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creanțe
 • Aplicarea măasurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor – verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz

Executări directe:

 • Evacuări
 • Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri etc.

Executări indirecte:

 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Procese – verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc

Competența teritorială a Curții de Apel Brașov :

JUDEȚUL BRAȘOV


 • Tribunalul BRAȘOV
 • Tribunalul pentru minori și familie BRAȘOV
 • Judecătoria BRAȘOV
 • Judecătoria FĂGĂRAȘ
 • Judecătoria RUPEA
 • Judecătoria ZĂRNEȘTI

JUDEȚUL COVASNA


 • Tribunalul COVASNA
 • Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI
 • Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE
 • Judecătoria TÂRGU SECUIESC
Avada WordPress Theme