Legislație executori judecătorești si executare silită

Legislație europeană

Regulamentul (CE) nr.1393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind comunicarea si notificarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala

Regulamentul (CE) nr.1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

Regulamentul (CE) nr.861/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusa

Regulamentul (CE) nr.44/2001 al  Consiliului din 22 Decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala ( aplicabil doar actiunilor judiciare intentate, actelor autentice intocmite sau inregistrate in mod oficial si tranzactiilor judiciare aprobate sau incheiate inainte de 10 ianuarie 2005)

Regulamentul (CE) nr.1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala

Regulamentul (CE) nr.805/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creantele necontestate

Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al  Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

Registre utile

Link-uri de executare silită

Link-uri de interes

Link-uri internaționale